O projektu

O projektu - fondovi

Naziv projekta

Prema sigurnijoj socijalnoj budućnosti UP.02.1.2.01.0039

Nositelj

Prijatelji sv. Martina

Partner

Grad Beli Manastir

Trajanje

6.2.2020. do 6.2.2023.

Vrijednost

1.336.840,00 kn

Cilj

Unaprjeđenje socijalnih usluga na području Belog Manastira

Kontakt osoba za informacije o projektu

Laura Blagus Tenjeri

tel. 097 698 2901

Fondovi EU

www.esf.hr Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Svrha, opravdanost i glavne djelatnosti

Prema posljednjem popisu stanovništva području Belog Manastira živi velik broj ljudi distribucijski i relacijski deprivirano. Od ukupnog broja stanovnika 2011. godine 20,5% (2066) živjelo je s teškoćama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti; 9,5% (959) kao primarni prihod imalo je socijalne naknade ili povremenu pomoć drugih te čak 33,2% (3346) živjelo je bez ikakvih prihoda.

Kao posebno ranjive skupine ističu se djeca, mladi i stari kojima materijalne poteškoće ne utječu samo na osiguravanje osnovnih životnih potrepština, već i ukupnu kvalitetu života, a posebno na razinama obavljanja svakodnevnih aktivnosti, korištenja postojeće, ali teško im dostupne pomoći drugih građana te međusobnog druženja i ostvarenja slobodnog vremena. Sve te poteškoće nisu samo osobni problem depriviranih, već višedimenzionalno negativno utječu na ukupnu koheziju Belog Manastira i hrvatskog društva u cjelini. Premda je riječ o vrlo kompleksnim uzorcima moralne, kulturalne, socijalne, ekonomske i političke prirode koje nije moguće otkloniti jednom mjerom niti jednim projektom ipak upravo ta kompleksnost omogućuje da svaki društveni čimbenik sa svoje strane doprinese njihovom otklanjanju ili barem ublažavanju nastalih posljedica.

Očekivani rezultati projekta

 • organizirana i provedena javna kampanja za podizanje svijesti o promicanju građanske solidarnosti
 • objavljeno 18 dvomjesečnih biltena
 • nabavljeno kombi vozilo za potrebe provođenja projekta
 • održane kreativne radionice, okrugli stolovi i edukacijski kampovi
 • tiskana slikovnica o svetom Martinu
 • usavršavanje volontera u stjecanju novih znanja i vještina
 • uspostavljena burza volontera, rabljenog namještaja, odjeće i medicinskih pomagala putem nove web stranice
 • organizirana besplatna praonica rublja
 • adaptiran prostor udruge za potrebe projekta
 • provedeno istraživanje o mogućnostima i potrebama za razvojem socijalnih usluga te tiskana znanstvena publikacija kao rezultat provedenog istraživanja

Naša Udruga želi ovim projektom u okviru svojih kompetencija doprinijeti otklanjanju uzorka i ublažavanju nastalih i budućih posljedica kroz slijedeće djelatnosti:

O projektu - djelatnosti
 1. Virtualna socijalna burza

  Dostupna materijalna pomoć ponuđena od strane materijalno stabilnih sugrađana mora nerijetko, premda je potrebna za materijalno ugrožene, od strane naše Udruge biti odbijena, jer ne posjedujemo potrebnu infrastrukturu za reklamiranje, preuzimanje, skladištenje i distribuciju te ćemo u tu svrhu izraditi virtualnu web burzu namještaja, odjeće i medicinskih pomagala.

 2. Virtualna burza volontera

  Svako unaprjeđenje socijalnih usluga zahtjeva uključivanje i šire zajednice čiji članovi ne samo da trebaju pod utjecajem javne promidžbe povremeno drugima pomoći, već iznad svega biti solidarno osviještena zajednica, od strane svakog svoga člana trajno čvrsto odlučna htjeti dobro drugoga kao da je vlastito, a za čije ostvarenje smatramo nužno potrebnim nastavak, proširenje i nadogradnju naše dosadašnje javne kampanje promicanja građanske solidarnosti i stvaranje trajne infrastrukture poput virtualne web burze volontera koja će zainteresiranima osigurati prostor za uključivanje u pomoć potrebitima.

 3. Kreativno slobodno vrijeme

  Dobro osmišljeno, stručno vođeno i besplatno dostupno provođenje slobodnog vremena za djecu i stare u kojemu će jednakopravno sudjelovati i materijalno osigurani i siromašni, djeca, stari i mladi jest ozbiljan socijalni zahtjev na koji ovim projektom želimo odgovoriti kroz kreativne radionice i kampove kako bi doprinijeli razvoju vršnjačkog, socijalnog i međugeneracijskog uvažavanja, poštivanja, međusobne skrbi i suradnje.

 4. Besplatna praonica rublja

  Materijalne poteškoće velikog broja građana s područja Grada su ozbiljna prepreka u osiguranju osnovnih higijenskih uvjeta a posljedično po njima zdravstveno i socijalno te ćemo zbog toga pokrenuti besplatnu praonicu rublja za sve materijalno ugrožene građane.

 5. Istraživanje o socijalnim uslugama na području Belog Manastira

  Promjenjivost i kompleksnost društvenih prilika zahtjeva egzaktno provjerljivo i trajno analiziranje postojećeg stanja kako bi se postojeće socijalne usluge mogle prikladno prilagoditi i osmisliti nove, a zbog čega je potrebno znanstveno istražiti postojeće stanje mogućnosti i ograničenja pružanja socijalnih usluga i izraditi plan za njihovo provođenje u budućnosti te tako pozitivno doprinijeti razvoju održive izgradnje ukupnog socijalnog kapitala Grada.

Prijatelji svetog Martina

Socijalna burza

prijatelji.sv.martina@gmail.com

T: +385 97 698 2901

IBAN: HR67 2500 0091 1014 18431

© 2020 Sva prava pridržana

Europski fondovi

www.esf.hr Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.